DEN FEMTE KVALITETSVÅGEN

Omkring 1960 var SAAB i Trollhättan och japanska Toyota ungefär lika stora – båda tillverkade
ca 30 000 bilar per år. Kommande decennium växte gapet och 2012, efter år av motgångar, var resan över för SAAB medan Toyota nådde förstaplatsen i världen med 10 miljoner producerade bilar. Detta är en bild bland flera av det ”Japanska undret” som präglat de senaste decenniernas kvalitetstänkande i västvärlden. Men nu är en helt annan tid. En tid som kräver ett helt nytt sätt att leda och styra organisationer.

Vi talar om den femte kvalitetsvågen – Quality 5.0.

För att se framåt måste man förstå historien. Under ett par sekel gick västvärlden från självhushållning via byteshandel till en industriell revolution – tre kvalitetsvågor som radikalt förändrade såväl människor som organisationer.

Efter andra världskriget startades en fjärde våg i öst driven av en nationell revanschlusta efter ett förlorat krig. I mitten av 1980-talet förundrades världen över hur en nation som Japan kunde bli en global spelare av rang. Japans kvalitetsverktyg och ständiga förbättringar i kombination med en envis uthållighet och en ny global ledningsfilosofi – Total Quality Management – där kunden, och inte produkten, var i fokus och organisationen ständigt utvecklades var framgångsfaktorerna. Idag är landet världens tredje största ekonomi och ett av G7-länderna. Ingen höjer längre på ögonbrynen åt det japanska undret och den fjärde kvalitetsvågen är på väg att ebba ut. Men en femte är redan på väg!

Kinas kvalitetsplaner

Den femte kvalitetsvågen, som vi valt att kalla ”Quality 5.0”, består av flera delar. Vi ser en ny global utmanare från ett annat land i öst – Kina – ta plats, samtidigt som vi på hemmaplan ser ändrade konsumentkrav i kombination med en accelererande teknikutveckling som ändrar beteendemönster. Idag står det klart att Kina genom sin första kvalitetsplan 1996-2010 lyfte kvaliteten på varor och tjänster till nivåer i paritet med västerländska.

Nu när Kina börjar nå slutspurten i sin andra kvalitetsplan 2011-2020 är man globalt konkurrenskraftig och intar även strategiska ägarpositioner, bland annat i Europa. ”Här får vi inte vara naiva”, menar Jacob Wallenberg i Dagens Industri den 27 mars. Andra röster i debatten sprider liknande budskap. Och Kina är inte ensam utmanare. Den indiska ekonomin växte under fjärde kvartalet i fjol med 7,2%, därmed gick Indien om Kina som den snabbast växande stora ekonomin.

Ineffektivitet till följd av oengagerade medarbetare

Den femte kvalitetsvågen handlar också om global teknikutveckling. Digitaliseringen av servicetjänster suddar ut gränser och driver nya konsumentbeteenden som ökar kraven på service och relationer.

Men samtidigt som kundkraven ökar ser vi att medarbetares engagemang och nöjdhet sviker. Gallup´s ”2017 State of the global workplace” visar att i Sverige är endast 14% av alla medarbetare aktivt engagerade i sitt arbete – medarbetare som borde stimuleras att vara innovativa, agila och förändringsbenägna.

Quality 5.0 innebär att rådande teorier och tankemönster om hur man framgångsrikt bör driva verksamheter utmanas på flera fronter. Dagens ledningsmodeller som fortfarande lärs ut vid universitet och högskolor leder inte till tillräckligt snabbfotade organisationer och engagerade medarbetare. Idag har de flesta människor på arbetsmarknaden en mycket gedigen kompetens och följer trender och utveckling i sin bransch, nationen och världen. Den ineffektivitet som uppstår som en följd av oengagerade medarbetare går knappast att kvantifiera.

Källa: www.siq.se

 

Unikt tillfälle att lyssna till världstalare
Den 11-12 september i Göteborg arrangeras konferensen Excellence Summit. Det är ett fantastiskt program med ett antal av de mest spännande talarna i världen. Några av talarna gör helt unika framträdanden. Shinichi Sasaki som tidigare varit vd för Toyota i Europa och vice vd för Toyoytakoncernen, gör sitt enda framträdande i år på Excellence Summit. I rollen som vice vd ansvarade han i många år för hela Toyotas kvalitets- och förbättringsarbete. Ett område som han även idag indirekt leder som medlem av Toyotas styrelse.

På konferensen talar även Sunil Sinha som leder Tata Sons, dvs det bolag som styr Indiens största bolag Tata Group. Sunil är också hjärnan bakom Tatas Business Excellence program. Ett av världens mest uppmärksammade företag gällande kundfokuserat förbättringsarbete.

Utöver dessa finns ytterligare en mängd unika talare i programmet så som t ex Noriaki Kano, känd bl a för Kano-modellen, Maria Strömme, professor i nanoteknologi, Elmer Corbin ansvarig för IBM:s Watsonprojekt inom hälso- och sjukvård, Bill Troy, f d general i USA:s armé m fl.

Klicka här för att läsa programmet för Excellence Summit och anmäl dig!